Home  

 
 

 
 

deklarstsia

в. Култура
Декларация
Това, което се случи с интелектуалния живот в България след "промяната", е пълна смрад.
Това, за което смятам себе си за лично отговорен, е фактът, че кръста, който се озова в ръцете ни, ние (аз) използвахме като тояга, с която прескочихме границата.
Владислав Тодоров
САЩ
24 октомври 1991 година