"... на хаоса из мрачните гърди ..."

vladtod


 

 
      Данте, "Ад", Песен първа